Stichting

Het ontstaan

Noord-Bali, Indonesië. In deze streek is een groot gebrek aan water: er zijn geen rivieren en van maart tot december valt er geen regen. Er is géén industrie en zijn nauwelijks inkomsten van toerisme waardoor de meeste mensen arm zijn. Jarenlang was de citrusteelt de voornaamste bron van inkomsten in Noord-Bali. Totdat het gebied vanaf 1984 werd getroffen door de Citrus Greening Disease (Huanglongbing) die alle citrus aanplant verwoestte en herbeplanting voor tientallen jaren onmogelijk maken. Met alle gevolgen van dien voor dit gebied.
In 1998 nam de armoede toe door de economische crisis en maakte zo de streek geheel afhankelijk van opbrengsten van andere fruitbomen, voornamelijk, mango en rambutan die ook niet veel opleveren omdat er dan voor een kort seizoen heel veel zijn. In 1990 zijn we daarom begonnen met de ondersteuning van kinderen die wegens geldgebrek niet verder konden met hun opleiding.

***

History
North Bali, Indonesia. In this area of Bali there is a severe shortage of water: there are no rivers and from March up to December there is generaly no rain. Because there is no profit from industry or tourisme, most local people are poor. For many years citrusculture was the main source of income in North Bali. In 1984 the citrus culture was stricken by the Citrus Greening disease (Huanglongbing) that killed all the trees and makes replanting impossible for several decades. With all consequences thereof for that area. In 1998 poverty increased due the economic crisis and made the area totally dependend on the profits from fruit-trees like manga and rambutan (small profits and season-bound).For this reason we started in 1990 supporting children who couldn’t continue their education mainly due to lack of funds.

Ons onderwijsproject

In de loop der jaren is het trainen van jonge leerkrachten in modernere en meer holistische vormen van onderwijs geven het speerpunt. Les geven en leren ‘met hoofd, hart en handen’. Leren om te begrijpen! Daarbij geven we extra lessen voor kinderen in Pacung en omgeving. Zo bereiken we ook kinderen die al moeten werken maar toch graag willen leren. Omdat kinderen nu officieel een kleuterschool certificaat moeten hebben om naar de lagere school te mogen (of in ieder geval voorrang te krijgen) hebben we nu sinds 10 jaar ook een kleutergroep en de laatste twee jaar zelfs twee klassen. In de omgeving van Pacung zijn weinig kleuterscholen die bereikbaar of betaalbaar zijn. In de afgelopen 10 jaar is deze kleuterschool erg populair gebleken dankzij een goed team. Dit komt mede doordat de leerkrachten in opleiding ook op de kleuterschool werken. Ze komen van de ‘pabo’ zonder enige kennis van pedagogiek of methodiek. Hier leren ze hoe fijn lesgeven en leren kan zijn. Het mes snijdt dus van twee kanten. Alle leerkrachten doen mee met de kleuterschool en leren de ontwikkeling van jonge kinderen te zien. Tevens helpen we de kinderen die het zo nodig hebben.

***

Our educational project
After some years we started training young teachers in more modern and holistic ways of teaching. Teaching and learning with ‘head, heart and hands’. Besides this training we give extra lessons for children from Pacung and surrounding villages. This way we also reach children who have to work and still like to learn. We started a Kinder-garten too. To be atmitted in primary school children (oficially) need a nursery-school certificate. In the area of Pacung there are very few close by or affordable nursery-schools. We started with one class of thirty children and have now two classes. The school has become very popular thanks to our excelent team.
We focus now on the training of young teachers, fresh from Teacher Training College who have never heard of or got any knowledge of educational or methodical skills. It is a winning combination. All teachers have to work also in kindergarten. They see and learn there how children develop while helping children who need it so much.

Spelenderwijs Leren met Stichting Pacung

Onze doelen

  • Kinderen de kans bieden om te leren, te begrijpen en het geleerde toe te passen in een open, veilige en stimulerende omgeving en zo een betere start te krijgen.
  • Jonge werkloze leerkrachten een training bieden in een holistische en contextuele manier van lesgeven.
  • Kinderen en leerkrachten te leren kritisch denken, te laten zien dat de wereld groter is dan je dorp of Bali.Open staan voor andere meningen en die van henzelf te verdedigen. Kortom het verkrijgen van ‘life skills’ waardoor ze latere betere kansen krijgt.
  • Ouders inzicht te geven in waarom het belangrijk is dat kinderen naar school kunnen.De kleuterschool is daarin een belangrijk instrument. De kinderen komen dolgraag. Er is contact met ouders en de kinderen worden daardoor eerder gestimuleerd en niet meer zo vaak op hun 8e al aan het werk gezet.

Our goals

  • To offer children an opportunity to learn, to understand and apply what they learned in an open, safe and stimulating place and so make a better start in life.
  • To offer young, jobless teachers a training in holistic and contextual teaching.
  • To teach children and teacher critical thinking, show them that the world is bigger than your village and Bali. To be open to other opinions and how to defend your own. In short creating life-skills which may give them better chances.
  • To give parents insight in the importance of education.The nurseryschool is a very important ‘tool’ to this goal. The children love to come. We are in contact with the parents. The results are that they stimulate their children more and they don’t put them to works as early as at the age of 8 years old.

Het Bestuur

FrankFrank van Akkeren oprichter & penningmeester
Frank van Akkeren (19-05-1942), arts. Marga Brink (05-12-43), lerares, en samen met Frank begeleider van de jonge leerkrachten in Bali. “Geïnspireerd door onze ontmoeting met een, al enige jaren gepensioneerd Fries boeren echtpaar toen wij nog in Kenia werkten. Met veel liefde en enthousiasme vertelden zij hoe ze hun kennis van veeteelt en landbouw wilden overdragen aan de arme boeren daar om zo de levens omstandigheden van de mensen te verbeteren”.

 

 

 

P1000803

Marga Brink oprichter
“Kennis overdragen via voorleven, voordoen en meedoen, sprak ons erg aan. Dit doen we na ónze pensionering dus nu in het project in Pacung.  Met elkaar leren met hoofd, hart en handen”.

 

 

 

 

 

jbbroers_v3

Jean Bart Broers secretaris
“Zeventiger, maar vitaal, vol energie, frequent en gedisciplineerd sportend. Vroeger notaris, nu alleen nog maar belangeloos hulpvaardig. Solitair, doch  sociaal en van nature veel meer gevend dan nemend. Gelukkig en In veel opzichten bevoorrecht. Goede voornemens? Niet uitstellen tot later, dat leidt alleen maar tot achterstand in je leven”.

 

 

 

 

Arno

Arno Ruijzenaars bestuurslid
Zelfstandig ondernemer en eigenaar van verschillende vooral creatieve ondernemingen. “Net als vele anderen liep ik al jaren lang rond met het gevoel iets meer voor de wereld te moeten doen, maar maakte daar toch steeds geen tijd voor. Vijf jaar geleden kwam  concreet de kans voorbij om dat wel te doen door het opzetten van het kinder accessoire merk J.I.P. En zo geschiede, tot op de dag van vandaag wordt met elk verkocht J.I.P. product bijgedragen aan het welzijn van kinderen over de hele wereld via de organisatie wereldkinderen. Nadat het project met J.I.P was opgezet stond ik klaar voor de volgende stap en op het moment dat Frank belde met de vraag of ik in het bestuur van Stichting Pacung wilden komen was de keus snel gemaakt. Een organisatie die zo dicht op haar eigen project zit en waarbij absoluut niks aan onkostenvergoedingen en bestuurssalarissen wordt uitgegeven zodat elke gedoneerde cent in het prachtige educatieve project gestoken kan worden, daar kan je geen nee tegen zeggen. Ik hoop dat ik ook hier een goede bijdrage kan leveren aan het verbeteren van levens van diegene die minder geluk hebben gehad dan wij”.

 

ErikErik van Wijk voorzitter
“Ik ben via de oude vriendschap van mijn vrouw met Marga en Frank betrokken geraakt bij hun indrukwekkende project in Pacung. Als organisatieadviseur en bestuurspsycholoog heb ik veel van doen gehad met de governance van de Goede Doelen sector. Maar zelden heb ik een project aangetroffen dat zo krachtig is ingebed in de lokale samenleving en zo is geëvolueerd in de loop der jaren. Dat heeft veel te maken met de samenstelling en gedrevenheid van het lokale bestuur in Pacung en met de diepgaande kennis van Frank en Marga van de Balinese taal en cultuur. Alles wat wordt ondernomen op het gebied van scholing en vorming heeft diepe impact op de ervaring van de leerkrachten en de ontwikkeling van de leerlingen. Uniek in Indonesië, waar zelfstandig en kritisch denken bepaald geen gemeengoed is in het reguliere onderwijs. Een project om trots op te zijn!”