stichting (nieuw)

Het ontstaan

Noord-Bali, Indonesië. In deze streek is een groot gebrek aan water: er zijn geen rivieren en van maart tot december valt er geen regen. Er is géén industrie en zijn nauwelijks inkomsten van toerisme waardoor de meeste mensen arm zijn. Jarenlang was de citrusteelt de voornaamste bron van inkomsten in Noord-Bali. Totdat het gebied vanaf 1984 werd getroffen door de Citrus Greening Disease (Huanglongbing) die alle citrus aanplant verwoestte en herbeplanting voor tientallen jaren onmogelijk maken. Met alle gevolgen van dien voor dit gebied.
In 1998 nam de armoede toe door de economische crisis en maakte zo de streek geheel afhankelijk van opbrengsten van andere fruitbomen, voornamelijk, mango en rambutan die ook niet veel opleveren omdat er dan voor een kort seizoen heel veel zijn. In 1990 zijn we daarom begonnen met de ondersteuning van kinderen die wegens geldgebrek niet verder konden met hun opleiding.

***

History

North Bali, Indonesia. In this area of Bali there is a severe shortage of water: there are no rivers and from March up to December there is generaly no rain. Because there is no profit from industry or tourisme, most local people are poor. For many years citrusculture was the main source of income in North Bali. In 1984 the citrus culture was stricken by the Citrus Greening disease (Huanglongbing) that killed all the trees and makes replanting impossible for several decades. With all consequences thereof for that area. In 1998 poverty increased due the economic crisis and made the area totally dependend on the profits from fruit-trees like manga and rambutan (small profits and season-bound).For this reason we started in 1990 supporting children who couldn’t continue their education mainly due to lack of funds.

Doelen van de Stichting Fondsenwerving Pacung Bali:

A  . Kinderen uit kansarme gezinnen aanvullend onderwijs geven op het niveau van lager en middelbaar onderwijs. Dit door middel van een ”begrijpend leren” programma omdat het niveau van het formele onderwijs bedroevend laag is.  Het voorzien in kleuteronderwijs dat voor de meeste ouders te duur is, maar wel verlangd wordt door de lagere scholen. Ten aanzien van deze beide scholingsprogramma’s wordt gestreefd naar samenwerking met het formele onderwijs.

B  . De uitvoering van onderdeel A vereist intensieve praktische training van pas afgestudeerde, werkeloze leerkrachten die geen praktijkonderricht hebben gekregen als onderdeel van hun opleiding. Zij worden hiertoe door de stichting getraind in innovatief en holistisch lesgeven, dienen hun algemene kennis diepgaand te verbreden en worden onderwezen in hoe zelf informatie te verkrijgen en contextueel over te dragen.

C  . Ouders betrekken bij het project door middel van informatie- bijeenkomsten over leren en opvoeden. Het is in het formele onderwijs niet gebruikelijk dat ouders naar de school komen of enige informatie  krijgen omtrent begeleiding en opvoeding van kinderen.

***

Goals of the Pacung Bali foundation:

A. To provide additional education on all levels from a (fulltime) Kindergarten, primary and secundary school. Striving for coöperation with  the formal schools because the standard of formal education is very low.

B. To acchieve these goals intensive we give, practical training to young, newly graduated and jobless teachers. Teaching methods are not part of Teacher’s Training College.

C. To involve and interest parents more in the development of their children through information and discussion meetings. It is not usual for parents to enter formal schools or get information about their children.

***

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden en geen enkele vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten. Het is vast beleid van het bestuur dat dergelijke kosten door ieder bestuurslid persoonlijk worden gedragen.

***

Reward policy

The board of the foundation doesn’t get any payment or refund of expenses they make on behalf of the foundation.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

De bovenstaande doelen zijn nog steeds van kracht. De training van nieuwe leerkrachten gaat door. Ook is bereikt dat het team daar met  financiële en skype ondersteuning vanuit Nederland zelfstandig kan functioneren. Honderdvijftig kinderen nemen dagelijks deel aan het begrijpend leren programma. De intensieve begeleiding van de leerkrachten heeft geleid tot het schrijven en uitgeven van een negental leerboeken en twee tweetalige verhalen-boeken. Al deze boeken worden intensief als lesmateriaal gebruikt en bij aanvraag verspreid. Wekelijks is er een debat avond voor het team naar aanleiding van een nieuw onderwerp, dit voorbereid door één van de leerkrachten.

***

Report of current activities

Continuing of above mentioned activities. The teachers wrote nine books on divers topics, among others; history, biology, social science, education……and two storybooks  English/Indonesian with pointers of how to use them in teaching. Every week one of the teachers prepares a presentation for a philosophical debate about a new topic.

Laatste nieuws

Aanvankelijk kwamen alleen kinderen van groep zes, zeven, acht en junior highschool twee middagen in de week.  Door het succes van de kleuterschool en de grotere interesse van de ouders is het programma nu ook opengesteld voor kinderen uit groep drie, vier en vijf en komen de kinderen elke middag. Dit garandeert de continue leerlijn.

Dit jaar 2018 wordt gestart met computerles. Dit is mogelijk dankzij een  geweldige donatie van de “Wings of Support Stichting” van het KLM personeel. Verder is het team bezig een aantal contacten te leggen met een paar onderwijs vernieuwende projecten in Bali en Java.

***

Latest news

Besides  for the children of grades four, five and six and junior highschool, the program is now  also open to grades one, two and three. This secures a continuing learningline! The next good news is that we can start with computerlessons thanks to a wonderfull donation of ‘Wings of Support’a foundation from K.L.M. employees. Also the teachers are trying to come to a working together relationship with som other innovative educationprograms in Bali and Java.

De ‘dependances’ in Tampaksiring en Batungsel zijn nu geheel zelfvoorzienend en daardoor is het mogelijk komend schooljaar een nieuw project in Jagaraga te ondersteunen. Projecten opgezet door leerkrachten die hun training in Pacung hebben gekregen. Op deze manier kunnen steeds meer kinderen geholpen worden aan goed onderwijs en sterk worden in zo belangrijke ‘lifeskills’.

***

The B.S.B. ‘annexes’ in Batungsel and Tampaksiring supported by the foundation are operating independently now! This makes it possible to support an annex from one of our teachers in Jagaraga for some time. And give more children good education and obtain lifeskills.

Periodiek ontvangen de donateurs een nieuwsbrief waarin zij de activiteiten van de Stichting in Pacung kunnen volgen. Deze nieuwsbrieven zijn ook hier te vinden. U kunt ook u aanmelden bij de open groep via google of facebook @BSBBALI en zo op de hoogte blijven en veel foto’s zien.

Verder is het van belang te vermelden dat de uitvoering en training met ondersteuning vanuit Nederland dit jaar overgedragen gaat worden aan onze lokale zusterstichting Yayasan Gemah Ripah in Pacung.

***

We keep our donators informed of our activities through a newsletter appearing periodically and to be found (in Dutch) on our website under the heading; nieuwsbrief. You can join the open group www. BSB BALI (@BSBBALI)or on facebook and keep informed of the activities and see many photo’s.

Het Bestuur

FrankFrank van Akkeren oprichter & penningmeester
Frank van Akkeren (19-05-1942), arts. Marga Brink (05-12-43), lerares, en samen met Frank begeleider van de jonge leerkrachten in Bali. “Geïnspireerd door onze ontmoeting met een, al enige jaren gepensioneerd Fries boeren echtpaar toen wij nog in Kenia werkten. Met veel liefde en enthousiasme vertelden zij hoe ze hun kennis van veeteelt en landbouw wilden overdragen aan de arme boeren daar om zo de levens omstandigheden van de mensen te verbeteren”.

 

 

 

P1000803

Marga Brink oprichter
“Kennis overdragen via voorleven, voordoen en meedoen, sprak ons erg aan. Dit doen we na ónze pensionering dus nu in het project in Pacung.  Met elkaar leren met hoofd, hart en handen”.

 

 

 

 

 

jbbroers_v3

Jean Bart Broers secretaris
“Zeventiger, maar vitaal, vol energie, frequent en gedisciplineerd sportend. Vroeger notaris, nu alleen nog maar belangeloos hulpvaardig. Solitair, doch  sociaal en van nature veel meer gevend dan nemend. Gelukkig en In veel opzichten bevoorrecht. Goede voornemens? Niet uitstellen tot later, dat leidt alleen maar tot achterstand in je leven”.

 

 

 

 

Arno

Arno Ruijzenaars bestuurslid
Zelfstandig ondernemer en eigenaar van verschillende vooral creatieve ondernemingen. “Net als vele anderen liep ik al jaren lang rond met het gevoel iets meer voor de wereld te moeten doen, maar maakte daar toch steeds geen tijd voor. Vijf jaar geleden kwam  concreet de kans voorbij om dat wel te doen door het opzetten van het kinder accessoire merk J.I.P. En zo geschiede, tot op de dag van vandaag wordt met elk verkocht J.I.P. product bijgedragen aan het welzijn van kinderen over de hele wereld via de organisatie wereldkinderen. Nadat het project met J.I.P was opgezet stond ik klaar voor de volgende stap en op het moment dat Frank belde met de vraag of ik in het bestuur van Stichting Pacung wilden komen was de keus snel gemaakt. Een organisatie die zo dicht op haar eigen project zit en waarbij absoluut niks aan onkostenvergoedingen en bestuurssalarissen wordt uitgegeven zodat elke gedoneerde cent in het prachtige educatieve project gestoken kan worden, daar kan je geen nee tegen zeggen. Ik hoop dat ik ook hier een goede bijdrage kan leveren aan het verbeteren van levens van diegene die minder geluk hebben gehad dan wij”.

 

ErikErik van Wijk voorzitter
“Ik ben via de oude vriendschap van mijn vrouw met Marga en Frank betrokken geraakt bij hun indrukwekkende project in Pacung. Als organisatieadviseur en bestuurspsycholoog heb ik veel van doen gehad met de governance van de Goede Doelen sector. Maar zelden heb ik een project aangetroffen dat zo krachtig is ingebed in de lokale samenleving en zo is geëvolueerd in de loop der jaren. Dat heeft veel te maken met de samenstelling en gedrevenheid van het lokale bestuur in Pacung en met de diepgaande kennis van Frank en Marga van de Balinese taal en cultuur. Alles wat wordt ondernomen op het gebied van scholing en vorming heeft diepe impact op de ervaring van de leerkrachten en de ontwikkeling van de leerlingen. Uniek in Indonesië, waar zelfstandig en kritisch denken bepaald geen gemeengoed is in het reguliere onderwijs. Een project om trots op te zijn!”