Steun ons

Hoe kunt U de kinderen helpen? Dit kan op verschillende manieren:

Een vrij te besteden bijdrage of het betalen van:

  1. Een gezonde warme maaltijd per week. (35 kleuters = 1.00 euro per kind per maaltijd)
  2. Voor 15 euro per maand kan een kleuter naar school.
  3. Voor 15 euro per maand kan een kind van de lagere of middelbare school 4 maal per week meedoen.
    D.w.z 4 maal in de week les, gebruik van computers, bibliotheek en huiswerk begeleiding.
  4. Een leerkracht geheel of gedeeltelijk sponsoren (het salaris is 200 euro per maand).
  5. Voor 10 euro per jaar maakt u een kleuter gelukkig met een rugzak en een lunchtrommel.
  6. Voor 10 euro per jaar krijgt een kind schriften en pennen.
  7. Een door ons vrij te besteden bedrag. Zoals u begrijpt kosten ook onderhoud van lokalen, computers onderwijs materialen en kost en inwoning voor de leerkrachten geld. Ouders dragen sinds het nieuwe schooljaar begon 2 euro per maand bij.Dit vragen wij hen om hun betrokkenheid bij het programma te tonen. Uiteraard betalen wij dit voor hen als we zeker weten dat ze het echt niet kunnen opbrengen.

Doneren

U kunt doneren door een bedrag over te maken op Iban: NL32 INGB 0007 9890 43 onder vermelding van ST FONDSENWERVING PACUNG-BALI.