Partners

Mede dankzij de vrijwillige steun van onze partners, kunnen wij onze werkzaamheden uitvoeren, waarvoor Stichting Pacung heel dankbaar is! Wilt u ons ook steunen in de vorm van vrijwillige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Impulsis Een impuls in internationale samenwerking. Het gezamenlijke loket voor particuliere initiatieven van Edukans, ICCO en Kerk in Actie steunt (kleinschalige) projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Daarbij ligt de focus op kwaliteit, groei en het uitwisselen van kennis.
PEPR communications ‘Attitude is everything’ is ons motto. Wij verzorgen brand en corporate communicatie, schrijven persberichten en onderhouden mediarelaties. Het onbaatzuchtige en vooruitstrevende initiatief van Pacung dragen wij een warm hart toe en steunen wij hierin dan ook graag op vrijwillige basis!”
Carole Matthijsse, eigenaresse PEPR communications.
AKVO Akvo makes it easy to bring development aid projects online.
KNOWIDEA-logo Know Idea geeft creatieve input aan bedrijven en heeft op vrijwillige basis het logo voor Pacung ontworpen en het ontwerp verzorgd voor onze deelname aan de NRC Charity Awards.

Dr Wiebke Endres dr Fysics, Mathematics and Chemistry, specialist in contextual learning.

Sermin Bahar, docent aan de Europese school

Gert Kuiper, relatie beheerder Impulsis en Regional Coordinator Latin America International Program Department