Nieuwsbrieven

December 2018
news-letter-2018
Lieve donateurs en belangstellenden, zoals u ziet is dit al weer de veertigste nieuwsbrief. Er zijn dit jaar weer een aantal veranderingen geweest. 1 . In de eerste plaats is de heer Jean Bart Broers, onze secretaris na lang beraad en in goed overleg, wegens andere werkzaamheden, gestopt als bestuurslid van de stichting. Wij begrijpen ...
December 2017
Knipsel
Lieve donateurs en geïnteresseerden, deze keer in de nieuwsbrief die u krijgt aan het eind van het jaar, geluiden van oud leerlingen van onze stichting. Gelukkig kunnen we u ook vertellen dat het programma goed blijft lopen en het aantal kinderen stabiel blijft. De leerkrachten wilden bewijzen dat ze zelfstandig kunnen werken en dat is ...
November 2016
Knipsel1
Zoals u al van ons weet zijn wij niet blij met het formele en ieder jaar slechter wordende onderwijs in Pacung. Om die reden zijn wij in het jaar 2000 als stichting gestart met ons werk daar en daarom heeft u ons steeds gesteund, waarvoor hartelijk dank. Bijna alle scholen geven nu betaalde bijlessen. Niet ...
Juli 2016
pacung_juli_2016
Lieve donateurs en vrienden van de stichting. Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, geschreven en samengesteld door het team medewerkers in Pacung. We hopen dat u het met evenveel plezier leest als zij het geschreven hebben. Eerst maar over de kleuterschool. Vanaf het begin worden de kleuters vrij gelaten om te spelen en al ...
December 2015
december_2015
Onze vorige nieuwsbrief eindigde in mineur doordat wij toen meldden hoe de achttienjarige zoon van een van onze docenten van de pasraman binnen één dag overleed. Wij schreven u toen dat er gelukkig ook veel goed nieuws was, maar dat u dat tegoed hield tot de volgende nieuwsbrief. Zoals vaker laten wij in ruime mate ...
Juni 2015
jongetje_met_muts
Geheel tegen hun vaste gewoonte in waren Frank en Marga van Akkeren niet in staat om in het afgelopen voorjaar naar Pacung af te reizen en daar gedurende twee maanden de activiteiten op de pasraman aan te sturen. Het docententeam in Pacung is in al die jaren dat ons onderwijsprogramma daar loopt gewend geraakt aan ...
December 2014
pacung_bali_img1
Continuïteit ondanks bezuiniging…. Sinds enige jaren merken ook wij als stichting duidelijk dat geld behoedzamer wordt uitgegeven en dat het geefgedrag onder druk komt te staan. Niet alleen door particulieren, ook door een overheid die al enige jaren bezuinigt op ontwikkelingshulp. Daarnaast eisen ontwikkelingsorganisaties tegenwoordig een exitstrategie. Dat wil zeggen dat een project zich binnen een ...
Juni 2014
pacung_bali_img1
Nog even en dan is het vakantie. In Bali is de schoolvakantie dan al weer bijna voorbij. De medewerkers genieten van hun welverdiende rust en de kinderen ook. Speciaal de kinderen van de middelbare school, ze zijn allen geslaagd! Ze kunnen nu gaan werken of studeren. Twee van hen krijgen nog een studiebeurs voor de ...
1 December 2013
Spelenderwijs Leren met Stichting Pacung
Desa Pacung mag dan een klein dorpje zijn, ingedut is het absoluut niet! Vijftien jaar geleden was dat nog heel anders, maar sinds ons onderwijsproject er van start is gegaan begrijpen mensen beter wat we doen. Iedereen die ons prachtig jongerencentrum (ter plaatse pasraman genoemd) kent of heeft meegemaakt heeft kunnen ervaren dat de naam van ...