nieuws

Juli 2016

Lieve donateurs en vrienden van de stichting. Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, geschreven en samengesteld door het team medewerkers in Pacung. We hopen dat u het met evenveel plezier leest als zij het geschreven hebben.

Eerst maar over de kleuterschool. Vanaf het begin worden de kleuters vrij gelaten om te spelen en al spelend hun omgeving te gaan ontdekken. Leren door aandachtig te kijken, te onderzoeken, vragen te stellen en zo te begrijpen. Het is fijn te zien hoe kinderen opbloeien en zich veilig voelen op het terrein en bij ons. In de kringgesprekken zijn er altijd veel originele vragen en verhalen. Hun enthousiasme en nieuwsgierigheid zijn bijna oneindig.

Het afgelopen jaar hebben we regelmatig met een groep ouders, meestal moeders, gepraat over hoe moeilijk het kan zijn om kinderen goed op te voeden. Dit n.a.v een in September 2015 door ons geschreven eenvoudig boekje met veel voorkomende vragen van ouders en voorlichting over opvoeding. Alle ouders hebben een exemplaar gekregen. Voor de meeste ouders is het de eerste keer dat zij over opvoeden kunnen praten en samen met ons team en elkaar adviezen kunnen uitwisselen. Het zijn zeer zinvolle gesprekken.

Onze Kleuterschool wordt zeer positief beoordeeld door de ouders; er is dan ook een lange wachtlijst! Daarom hebben wij besloten een tweede groep te beginnen. In totaal zullen er dan 60 – 70 kinderen 5 ochtenden in de week meedoen.

Helaas zijn de leerkrachten van bijna alle basis scholen op Bali het afgelopen schooljaar begonnen de kinderen van klas 4, 5 en 6 (groep 6, 7 en 8) te verplichten in de middaguren, tegen betaling, huiswerk te komen maken en bijlessen te volgen. Kom je niet dan krijg je slechte cijfers op je rapport. Het gevolg is dat het aantal basisschool kinderen dat naar het begrijpend leren programma op het jongerencentrum komt flink is gedaald. Het team medewerkers en de stichting in Pacung heeft dan ook besloten het schooljaar 2016-2017 kinderen van klas 2 en 3 (groep 4 en 5) vier middagen in de week ook mee te laten doen. De nodige voorbereidingen zijn al getroffen. De komende maand wordt voor deze kinderen nog basis lesmateriaal aangeschaft en gemaakt.

Basisschool klas 3 (in Holland groep 5!) is opgedeeld in 2 groepen. Eén groep van 15 kinderen die ook al bij ons op de kleuterschool zaten en een groep kinderen die nieuw zijn. De eerste is een fijne groep om mee te werken, ze zijn nieuwsgierig, luisteren goed, begrijpen vlot en werken netjes aan hun taken. Zij lijken hun ervaringen van vroeger nog niet vergeten te zijn en gaan gewoon weer verder in klas 3. Zo creëren we een doorgaande lijn waarvan we hopen dat die ook in de toekomst zijn vruchten zal afwerpen. Het is een voorbeeldige groep, hun sociale vaardigheden en hoe ze elkaar helpen maken ons blij en trots!

De andere groep komt voor het eerst meedoen aan ons project. Het is moeilijk werken met deze kinderen. Ze zijn erg achter met schrijven (sommigen kunnen zelfs nog niet schrijven) en kunnen ook nog slecht eenvoudige korte verhaaltjes lezen. Geen van hen kan rekenen, alleen tellen. Echt getalbegrip is afwezig. Met een grote emmer steentjes en ander concreet materiaal proberen wij hen sommetjes in optellen en aftrekken te laten begrijpen. Ook maken ze voor het eerst kennis met een computer. Sommige kinderen zijn er eerst nog bang voor. Maar na enkele weken zijn ze erg trots als ze woordjes kunnen typen. Ook in sociale vaardigheid moeten ze eigenlijk weer op kleuterniveau beginnen. Het verschil is opvallend maar het komt allemaal weer goed.

Toch willen we de kinderen van de groepen 4, 5 die wel willen en mogen komen niet in de steek laten. Hun ouders kunnen die extra lessen van de basisschool meestal niet betalen. En dus……..krijgen ze vier keer in de week wereldoriëntatie, rekenen en taal. Vorige maand hebben we het over ‘de oorsprong van taal’ gehad. We begonnen met een aantal activiteiten: een verhaal over hoe en waarom dieren met elkaar communiceren en hoe wij hen nadoen. Daarna schreef een ieder een korte samenvatting van het verhaal, gevolgd door een vraag- en antwoord spel: waarom en hoe gebruiken wij taal, wat hebben wij er allemaal voor nodig? Is de taal overal hetzelfde? Kan je taal ook bewaren en hoe doe je dat? Is de manier van schrijven overal hetzelfde? We probeerden met stoepkrijt op de vloer van het badmintonveld een woord te schrijven in Chinese karakters en Hiërogliefen van het oude Egypte. De kinderen deden hun uiterste best en waren trots op het resultaat. ”Wat is het moeilijk om met tekeningen iets op te schrijven!” Wat hebben wij nu dan een makkie! Nou ja, makkie? Grammatica is best moeilijk en saai. Dan maar een spel ervan maken. Een leuk voorbeeld kunt u vinden op de facebookpagina van onze stichting. Het zinsbouwspel; de jongens tegen de meisjes. Met krijt worden er zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, voorzetsels enz. op de grond geschreven. Er worden twee kinderen aangewezen die mogen spelen tegen elkaar. De leerkracht roept; “een passieve zin” of “een actieve zin”. De kinderen springen dan naar woorden die samen een zin vormen en roepen bijvoorbeeld; “de sinaasappel wordt door mij geplukt of ‘ik pluk de sinaasappel” Dit sluit goed aan bij de onderzoeken die aangeven dat kinderen beter leren als ze kunnen bewegen. Het is een feest voor ons (en de kinderen) te zien hoe actief ze zijn en hoeveel plezier ze er opeens in hebben. Nu willen ze wel elke dag grammatica leren. Wij zijn er blij om en er een beetje trots op dat we dit bedachte hebben. Op de facebookpagina van onze stichting kunt u zien hoe het gaat. Naar de site en even de f aanklikken.

Engelse les voor klas 4 en 5 is er ook vier keer in de week. Engels is voor hen de derde taal die zij in korte tijd moeten gaan leren. Thuis en op straat spreekt iedereen Balinees. Pas op de basisschool gaan zij les krijgen in het Indonesisch en van af klas 4 ook nog een derde taal Engels. Wij proberen de kinderen een interactief en contextueel lesprogramma te geven. Korte verhalen in het Engels, gebeurtenissen in hun omgeving, dieren verhalen verteld met gebruikmaking van handpoppen, spelletjes, een quiz, handenarbeid, tekenen en nog veel meer. Wij proberen steeds zoveel mogelijk Engels te spreken met de groep. Elke les wordt aandacht besteed aan woordenschat en grammatica. Stap voor stap leren zij zo in drie jaar een beetje Engels te spreken. Ook klas 3 krijgt al een beetje Engels.

Les geven aan de onderbouw van de middelbare school, echte pubers, is zowel voor wereldoriëntatie- als de Engels gevende leerkrachten een hele klus. Soms lukt het wonderwel en zijn er levendige discussies. Maar vaak lukt het niet hun aandacht vast te houden. Het is dan alsof zij nergens belangstelling voor hebben. Elke poging om tot een vraag, antwoord of reactie te komen strandt op stilzwijgen. Het laatste half jaar hebben wij de leerlingen twee aan twee iedere week betrokken bij de lesvoorbereiding en presentatie. Dit had een af en toe een positief effect. Wat is de reden dat het zo moeilijk is? Wij denken dat het komt door het feit dat zij op school weinig of helemaal niet worden uitgedaagd om ‘dingen te ontdekken’, nieuwsgierig te worden, een boek te lezen of je te verdiepen in een onderwerp. Bali is hun wereld en blijft dat vaak ook. Er zijn geen positieve prikkels in hun eigen omgeving die hen stimuleren iets te onderzoeken. Angst om ‘op te vallen’ speelt ook een rol. Als je niets zegt kan het ook niet fout zijn. Met niets zeggen kun je ook voorkomen dat je gepest wordt. De groepsdruk is erg zwaar. Toch komen zij al jaren en blijven komen. Maar het lukt als het vertrouwen groeit!

Commentaar van het bestuur: Het komende schooljaar wordt een spannend jaar. Het programma moet worden aangepast aan de leerlingen van klas 1 t/m 3, het werken met 2 groepen kleuters zal de nodige inzet vereisen van het team. Het is daarom heel fijn dat het team heel stevig in de schoenen staat, goed samenwerkt en prima kan organiseren. Frank heeft dit ook in de maand april weer kunnen ervaren toen hij op verzoek van het team 30 dagen mee kon werken. Het is jammer dat Gustu, een geboren leraar Engels, vol met ideeën en snel van begrip ons in oktober gaat verlaten! Hij had graag zijn contract nog willen verlengen. Maar heeft straks een goede baan bij zijn oom!

Boven wordt vermeld dat er weer lesmateriaal en speelgoed moet worden aangeschaft voor de 2e groep kleuters en klas 1, 2 en 3. Wij zouden het fijn vinden als u ons wilt helpen met de financiering hiervan. Een bedrag van 500 euro is hier voor nodig!

Bij voorbaat onze dank! Als u wilt zien wat er allemaal met uw donatie gebeurt kijk dan even via de website www.pacung.net en klik op de f voor onze facebookpagina.

Het bestuur van de SFPB wenst u een zonnige zomervakantie!