Inkomsten en uitgaven

Exploitatie 2019

Inkomsten Uitgaven
Ontvangen donaties €8.175,00 Kantoor en bank €409,99
Kosten ter verwerving donaties nihil
__________________ ________+ Leermiddelen Project €561,37
Totale BATEN 2019 €8.175,00 Projectkosten(2019) €47.000,00
__________________________ ________+
totale uitgaven €47.971,36

 

Kengetallen CBF Kosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving 0,0%
Besteed aan de doelstelling in % van de inkomsten 2016 >100%
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostenvergoedingen nihil

 


Rente 000
Donaties ING 9.234,53
ABNAMRO 8.175,00
__________________________+
Totale baten 17.409,53
Kosten kantoor en ABN bankkosten 202,70
Kosten kantoor en ING bankkosten 409,99
Leermiddelen 561,37
Kosten project in Bali 2019 47.000,00 euro
Saldi per 31-12-2019

NL36ABNA0595080847 (bestuur rekening) €. 103.058,51
NL36ABNA0620547855 (vermogensspaarrekening) €. 00 opgeheven
NL32INGB0007989043 (lopende rekening) € 759,21

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.

Exploitatie 2018

Inkomsten Uitgaven
Ontvangen donaties € 18.655 Kantoor en bank € 627
Kosten ter verwerving donaties nihil
__________________ ________+ Leermiddelen Project € 873
Totale BATEN 2018 € 18.655 Projectkosten(2016) € 64.026
__________________________ ________+
totale uitgaven € 65.526

 

Kengetallen CBF Kosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving 0,0%
Besteed aan de doelstelling in % van de inkomsten 2016 >100%
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostenvergoedingen nihil

 


Rente nihil
Donaties ING 15.440
ABNAMRO 3.215
__________________________+
Totale baten 18.655
Kosten kantoor en bankkosten 627
Leermiddelen 873
Kosten project 2018 64.026
__________________________________+
Totaal uitgaven 65.526
Saldi per 31-12-2018

NL36ABNA0595080847 (bestuur rekening) €. 4.760
NL36ABNA0620547855 (vermogensspaarrekening) €. 8.284
NL32INGB0007989043 (lopende rekening) € 606,04

Reserves op 31-12-2018
Deposito SNS bank € 100.767,81 NL73SNSB 0907 6985 57
Deposito Rabo bank € 25.138,67 NL80RABO 0300 9361 68

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.

Exploitatie 2017

Inkomsten Uitgaven
Ontvangen donaties € 8.085,71 Kantoor en bank € 756,14
Rentebaten € 756,14 Kosten ter verwerving donaties nihil
__________________ ________+ Leermiddelen Project € 880,37
Totale BATEN 2017 € 8.744,73 Projectkosten(2016) € 45.000,00
__________________________ ________+
Totale KOSTEN 2016 € 46.636,51

 

Kengetallen CBF Kosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving 0,0%
Besteed aan de doelstelling in % van de inkomsten 2016 >100%
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostenvergoedingen nihil

 


Rente SNS/RABO 659,02
Rente ABN 25,51
Donaties ING 5.645,71
ABNAMRO 2.440,00
__________________________+
Totale baten 8.770,24
Kosten kantoor en ABN bankkosten 482,90
Kosten kantoor en ING bankkosten 273,24
__________________________________+
Totaal 756,14
Saldi per 31-12-2017

NL36ABNA0595080847 (bestuur rekening) € 1.398,90
NL36ABNA0620547855 (vermogens spaarrekening) € 7.284,94
NL32INGB0007989043 (lopende rekening) € 459,06

Reserves op 31-12-2017
Deposito SNS bank  € 100.767,81.
Deposito Rabo bank € 75. 444,96

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.

Exploitatie 2016

Inkomsten Uitgaven
Ontvangen donaties € 11.895,14 Kantoor en bank € 1.166,60
Rentebaten € 798,73 Kosten ter verwerving donaties nihil
__________________ ________+ Leermiddelen Project € 1.952,33
Totale BATEN 2015 € 12.693,87 Projectkosten(2016) € 45.000,00
__________________________ ________+
Totale KOSTEN 2015 € 48.118,93

 

Kengetallen CBF Kosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving 0,0%
Besteed aan de doelstelling in % van de inkomsten 2014 >100%
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostenvergoedingen nihil

 

Saldi per 31-12-2016

NL36ABNA0595080847 (bestuur rekening) € 240,81
NL36ABNA0620547855 (vermogens spaarrekening) € 9.509,43
NL32INGB0007989043 (lopende rekening) € 666,97

Reserves op 31-12-2016
Deposito SNS bank  € 119.875,89
Deposito Rabo bank € 117.584,49

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.

Exploitatie 2015

Inkomsten Uitgaven
Ontvangen donaties € 58.459,73 Kantoor en bank € 718,78
Rentebaten € 553,33 Kosten ter verwerving donaties € 175,00
__________________ ________+ Leermiddelen Pacung € 1.236,18
Totale BATEN 2015 € 59.013,06 Projectkosten(2015) € 99.700,00
__________________________ ________+
Totale KOSTEN 2015 € 101.829,96

 

Kengetallen CBF Kosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving 0,8%
Besteed aan de doelstelling in % van de inkomsten 2014 >180%
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostenvergoedingen nihil

 

Saldi per 01-01-2016

NL36ABNA0595080847 (bestuur rekening) € 1.760,60
NL36ABNA0620547855 (vermogens spaarrekening) € 43.010,70
NL32INGB0007989043 (lopende rekening) € 1.070,97

Reserves op 1-2-2016
Deposito SNS bank  € 119.875,89
Deposito Rabo bank € 117.584,49

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.

Exploitatie 2014

Inkomsten Uitgaven
Ontvangen donaties € 74.605,00 Kantoor en bank € 389,65
Rentebaten € 557,37 Kosten ter verwerving donaties € 206,35
__________________ ________+ Leermiddelen Pacung € 1.642,99
Totale BATEN 2014 € 75.162,37 Projectkosten(2014) € 10.600,00
__________________________ ________+
Totale KOSTEN 2014 € 12.838,99

 

Kengetallen CBF Kosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving 0,3%
Besteed aan de doelstelling in % van de inkomsten 2014 15%
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostenvergoedingen nihil

 

Saldi per 01-01-2015

NL36ABNA0595080847 (bestuursrekening) € 5.808,16
NL36ABNA0620547855 (vermogensspaarrekening) € 80.057,37
NL32INGB0007989043 (lopende rekening) € 151,27

Reserves op 1-2-2015
Deposito SNS bank € 118.768,64
Deposito Rabo bank € 116.777,58

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.

Exploitatie 2013

Inkomsten Uitgaven
Ontvangen donaties € 36.707,65 Kantoor en bank € 274,27
Rentebaten € 1.123,95 Kosten ter verwerving donaties € 453,22
__________________ ________+ Leermiddelen Pacung € 2.019,73
Totale BATEN 2013 € 37.831,60 Projectkosten(2014 t/m 2015) € 63.500,00
__________________________ ________+
Totale KOSTEN 2013 € 66.245,42

 

Kengetallen CBF Kosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving 1,2%
Besteed aan de doelstelling in % van de totale baten 175%
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostenvergoedingen nihil

 

Saldi per 01-01-2014

NL36ABNA0595080847 (bestuursrekening) € 573,50
NL36ABNA0620547855 (vermogensspaarrekening) € 21.000,00
NL32INGB0007989043 (lopende rekening) € 952,21

Reserves
Deposito SNS bank € 110.871,79
Deposito Rabo bank € 111.231,14

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.

Exploitatie 2012

Inkomsten Uitgaven
Ontvangen donaties 52.105,00 Kantoorkosten 294,05
Rentebaten 2.257,09 Kosten ter verwerving donaties 721,18
__________________ ________+ Leermiddelen Pacung 1.700,36
Totale BATEN 2012 54.362,09 Projectkosten(2012 t/m 2014) 108.500,00
__________________________ ________+
Totale KOSTEN 2012 111.215,54

 

Kengetallen CBF Kosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving 2%
Besteed aan de doelstelling in % van de totale baten 200%
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostenvergoedingen nihil

 

Saldi per 01-01-2013
ABN bestuursrekening 595080847     €238,32
Vermogensspaarrekening 620547855     €47.300,00
Giro 7989043     €1.144,50

Reserves
Deposito SNS bank € 107.122,50
Deposito Friesland bank € 105.318,00

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.

De Stichting Fondsenwerving Pacung Bali (SFPB) is er trots op te kunnen melden dat we voor 2012 meer hebben uitgegeven aan directe besteding aan het project, dan we aan giften hebben ontvangen. De baten waren € 54.362,- , de organisatiekosten en verwervingskosten in totaal € 1.015,- . Dat is 1,3%. We werken dus eigenlijk zonder enige vorm van overhead. De projectkosten waren € 108.500,- Dat is 200% van de baten. Dit zijn geen normale ratio’s, deze cijfers kan geen enkel goede doelen fonds laten zien.

Dit hoge bedrag werd veroorzaakt door het eenmalig naar voren halen van de ingeschatte projectkosten over 2013. We hebben dat gedaan om de daling van de rupiah te benutten. Enerzijds kan er nu meer worden gedaan met onze euro’s, anderzijds zijn de lokale kosten flink gestegen en willen wij voorkomen dat er door ons opgeleide en goed functionerende leraren ontslagen hoeven te worden. Wij willen het niveau van de investeringen op peil houden om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten profiteren van het moderne en uiterst succesvolle onderwijsprogramma aan buitenschoolse activiteiten. Ook zegt het veel over het vertrouwen dat wij als stichting hebben in de deskundigheid van onze counterpart, het lokale YGRP-bestuur. Wij geven hen de beleidsruimte om zelfstandig keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen.

Zorgelijk is het afnemen van de sponsoring van enkele grote NGO’s. Zij zien zelf hun budgetten gehalveerd en zijn door regeringspolitiek gedwongen hun prioriteiten grondig te herzien. Wij zullen dat gat zelf moeten zien op te vangen door een actiever privaat donorbeleid. Mensen als u dus! We pogen ter plekke meer te doen met minder geld, maar zullen er eerder voor kiezen om de garantietermijn in jaren te verkorten, dan het huidige enthousiasme in de kiem te smoren door voor het programma benodigde activiteiten in te perken.

Stichting Fondsenwerving Pacung Bali
Fiscaal nummer / RSIN 808450463
ANBI nummer 18218
Dossiernummer KvK 34110723