nieuws

December 2019

Wij willen u als donateur en belangstellend meelevende vertellen dat de
Stichting Fondsenwerving Pacung Bali (SFPB) een nieuwe fase in gaat.

 

 
Nieuws van het Pacungfonds

Stichting Fondsenwerving Pacung Bali (SFBP) gaat een nieuwe fase in! Het BSB-onderwijsproject is een groot succes geworden. Niet alleen omdat er onder leiding van gemotiveerde en goed opgeleide leraren fantastisch naschools onderwijs wordt gegeven, waarvan tientallen kinderen uit de wijde omgeving van Pacung profiteren. Maar ook omdat er in Pacung een goed lokaal bestuur functioneert, dat in staat is gebleken om geheel zelfstandig de verschillende activiteiten op hoog niveau te continueren.
De oprichters van het project, Frank en Marga van Akkeren, zijn fysiek niet meer in de gelegenheid om ter plekke de stichting en de school te voorzien van hun hulp en advies. Ze skypen nog wel elke week met het management en docententeam in Pacung en dat blijkt van grote waarde. Maar…ze kunnen het daar nu in principe zelfstandig aan. En dat is heel bijzonder! Want er zijn maar weinig van dit soort ooit met steun vanuit Nederland opgestarte onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden die zo’n vorm van continuïteit laten zien. “Geweldig en uniek!” vinden ook onze eerdere sponsoren Edukans en Impulsis.

 

Het bestuur van de ondersteuning stichting SFPB heeft zich inmiddels vernieuwd en verjongd. Erik van Wijk blijft voorzitter, Frank blijft algemeen bestuurslid, maar draagt wat taken over aan Arno Ruijzenaars, die de fondswerving en financiën voor zijn rekening neemt, Ella van ’t Hof, oud-docent Social Work aan de Hogeschool Utrecht, neemt communicatie, pr & marketing voor haar rekening. Momenteel zijn we in gesprek met de organisatie Academics for development (AFD), afdeling Nederland, om een onderzoek te doen naar de effectiviteit van het BSB- project en naar duurzame financiering. We onderzoeken samen de mogelijkheid dat een student groepje van september 2020 – 2021 dit onderzoek gaat uitvoeren, deels in Nederland en deels in Bali.

 

De stichting SFPB heeft momenteel een vermogen dat voldoende is voor de exploitatie tot het jaar 2023. Per jaar is ongeveer € 50.000,- nodig. Naast de particuliere donaties en legaten willen we graag nieuwe financieringsbronnen aanboren. Daarom willen we graag in contact komen met organisaties die bereid en in staat zijn om zich garant te stellen voor een 5-jaarlijkse (fiscaal aftrekbare) donatie van € 5.000,- of € 10.000,-. Omdat zij geloven in de beproefde aanpak van dit project en in de positieve aspecten van wat we tegenwoordig ‘impact financiering’ noemen. Duurzaam, doelgericht, effectief, en met heel lage vaste ondersteuningskosten. U weet dat bijna al ons geld naar het onderwijs in Pacung gaat, dat het bestuur onbetaald en tegen uiterst geringe kosten haar werk verricht. Het rendement is maximaal.

 

Wij roepen u op ons te helpen met het vinden van dit soort sponsoren. Met ons allen weten we meer dan alleen als bestuur. Graag horen we tips wie uit uw netwerk we zouden kunnen benaderen als toekomstig sponsor / donor. Tot nu toe is dit prachtige project kunnen blijven voortbestaan dankzij uw -vaak jarenlange- steun. Onze dank hiervoor is heel groot! We hopen dan ook dat we op u kunnen blijven rekenen, nu we als bestuur voor deze nieuwe uitdaging staan. Alle kleine beetjes helpen! Elke kleine of grotere organisatie of onderneming die openstaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is in principe welkom! Affiniteit met onderwijs, ontwikkelingswerk, Bali/Indonesië, duurzaamheid is niet noodzakelijk, maar kan natuurlijk een extra reden vormen om ons project te steunen. Mail naar < a href="mailto:arnoruijzenaars@me.com">arnoruijzenaars@me.com. En natuurlijk blijven uw ‘gewone’ donaties eveneens van harte welkom. Alle beetjes helpen. Op deze wijze kunnen wij voor de leerlingen en docenten in Pacung een toekomst te bieden!

Wij wensen u allen hele mooie kerstdagen toe en een zinrijk 2020!

Namens het bestuur van de SFB,
Erik van Wijk, voorzitter
Nieuws uit Bali

 

Wij van BSB Bali:

“Al 17 jaar kunnen, dankzij u, kinderen blij leren. Samen met een groep van vijftien medewerkers, (vaste krachten en nieuw te trainen leerkrachten) op het terrein van de stichting Gemah Ripah
(zusterstichting van SFPB) verdiepen zij zich in spelenderwijs en begrijpend leren. Hun enthousiasme is te zien op hun gezichten als ze creatief bezig zijn met het begrijpen van de lesstof. Tegenwoordig raken ook op Bali vele kinderen helaas verslaafd aan hun computer. Zij worden eenzelvig en sluiten zich af voor hun omgeving. Maar als de laptop gebruikt wordt in een positieve setting, zoals tijdens het spelenderwijs leren, dan ervaren wij dat de kinderen de leerstof sneller begrijpen. Zij zien dan ook dat er andere, educatieve dingen mee mogelijk zijn. Ze worden creatief, stellen veel vragen en worden door de medewerkers gestimuleerd om elkaar te helpen en samen te werken. Deze technologische ontwikkelingen vergroten en verrijken creativiteit in het vernieuwen van lesstof. Hun wereld wordt groter. Veel nieuwe mogelijkheden doen zich voor. Oma Marga heeft hen, via skype, geholpen aan nieuwe ideeën en websites zoals pinterest, mindshift en educatieve sites zoals Youtube and TED Talks. Dankzij uw steun kunnen wij en de kinderen van deze positieve moderne programma’s genieten. Maar ook zijn traditionele en andere lokale educatieve spelletjes gelukkig nog zeer gewild!
De kleuters spelen enthousiast in de vele ‘hoeken’ (gezellige matjes op de grond). Nieuwe faciliteiten maken het ons mogelijk de kleuters te laten spelen in een huishoek, winkelhoek, en bouwhoek. Wij bedanken de stichting WOS die buitenspeelmateriaal en laptops doneerden. Ze maakten het ook mogelijk de speelhoeken te vullen met een variatie van materialen. Vooral ‘de keuken’ is een groot succes. De kleuters spelen er enthousiast mee, en leren al spelend sociale vaardigheden, zoals met elkaar delen, empathie, leren luisteren. De vier kleuterleidsters maken zelfstandig de lesplannen en zijn goed in het begeleiden van kleuters. Juist ook die met een ‘rugzakje’. Het waarnemen en registreren van de voortgang van hun vaardigheden. Het lukt ook steeds beter de ouders hierbij te betrekken. Dit jaar is het aantal kinderen flink gestegen. Een opsteker voor alle medewerkers!

 

Het aantal middelbare scholieren (echte pubers!) steeg met 35! In plaats van tweemaal komen zij op eigen verzoek nu drie keer in de week. Wereldoriëntatie en Engels! Zij moeten erg wennen aan Engelse conversatie. Op school wordt zelden Engels gesproken, woordjes leren zonder verdere context. Bij onze lessen: samen verhalen lezen, presenteren en vertalen. Woorden leren in context. Door zingen van Engelse liedjes worden woorden geleerd en uitspraak geoefend. Stap voor stap de ingewikkelde grammatica te gaan begrijpen. Daarnaast brengt de pubergroep ook veel sociale problemen met zich mee en willen er graag over praten met de leraren. Bijvoorbeeld over verliefd worden (thuis taboe, net als praten over seks); hoe kunnen jongens en meisjes ontspannen leren omgaan met elkaar. Thuis en op school willen meisjes en jongens niet omgaan met elkaar. Op school geen voorlichting over seks. De meisjes hebben de meeste vragen. Wij zijn na jaren van training prima in staat de problemen met hen te bespreken en voorlichting te geven op een open lichte manier. In de jaren hebben we een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd. Iedere maand wordt een kort toneelstukje opgevoerd. Ze kiezen zelf het verhaal en elke groep komt een keer aan de beurt. Er word dan veel gelachen. Wij zien dat zij hun verlegenheid stap voor stap verliezen, blij en zelfverzekerder worden. We zijn nu onze ervaringen van de laatste vier jaar aan het opschrijven. Het team Engels heeft vijftien verhalen geschreven, tweetalig, die geschikt gemaakt zijn om als lessen te gebruiken. Leren in context. Oma Marga heeft hen via skype geholpen. Het ligt nu bij de drukker. Zo ook het boek met volksverhalen geschreven door Wayan Purne.

In januari verwelkomden wij een nieuwe medewerkster, Luh Wanda, lerares wiskunde. Zij heeft vorig jaar enkele maanden stage gelopen en voelde zich sterk aangetrokken tot onze methode van lesgeven. Zij wordt dagelijks gecoacht door de leraren die al enkele jaren fulltime meewerken. Vol verbazing ervaart zij de manier van onderwijs hier in Pacung, zo verschillend van het formele onderwijs dat zij kent. Zij geniet nu erg van het lesgeven. Ze volgt nu ook met veel plezier de Engelse lessen.
Het team is heel blij dat ondanks de onrust in de wereld er nog steeds donateurs zijn die het ons mogelijk maken ons en kinderen te laten ervaren hoe fijn leren kan zijn. Dit is de hoop voor de toekomst.”

Team BSB Bali