nieuws

December 2018

Lieve donateurs en belangstellenden, zoals u ziet is dit al weer de veertigste nieuwsbrief. Er zijn dit jaar weer een aantal veranderingen geweest.
1 . In de eerste plaats is de heer Jean Bart Broers, onze secretaris na lang beraad en in goed overleg, wegens andere werkzaamheden, gestopt als bestuurslid van de stichting. Wij begrijpen het, zullen hem erg missen en bedanken we hem welgemeend voor zijn geweldige inzet al twaalf jaar. Onze stichting is in 1999 opgericht met als doel kinderen uit kansarme gezinnen aanvullend onderwijs te geven op het niveau van lager en middelbaar onderwijs. Omdat het niveau van het formele onderwijs bedroevend laag is doen we dit door middel van een ‘’begrijpend leren” programma. Hierdoor hebben ook deze kinderen een betere kans. Hij heeft zich daar enorm voor ingezet.
2 . Het voorzien in kleuter onderwijs, voor de meeste ouders veel te duur maar wel gevraagd door de lagere scholen. Geen kleuterdiploma dan achteraan sluiten voor groep drie of ‘niet gezien’ worden. We streven naar aansluiting bij en zo veel mogelijk naar samenwerking met het formele onderwijs.
3 . Toen er eenmaal begonnen was met het lesgeven aan een aantal kinderen melden zich ook enkele jonge leerkrachten die graag meer wilden leren. Uiteindelijk is dit voor de stichting een speerpunt geworden: jonge, net afgestudeerde leerkrachten opleiden in moderne en innovatieve methoden van onderwijs. Dit was precies wat wij beoogden.
Intussen hebben een 30 tal jonge leerkrachten van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt met als resultaat dat na hun training in een aantal dorpen kleine groepen BSB zijn ontstaan. Als wij uw steun blijven ontvangen dan willen we als stichting deze initiatieven graag twee jaar sponsoren. Het huidige team heeft de laatste 5 jaar zich dusdanig ontwikkeld dat zij instaat zijn zonder de fysieke aanwezigheid van Marga en Frank verder te kunnen gaan. Hun motivatie en ideeën zijn indrukwekkend. Zij voelen nu in staat te zijn om innovatief onderwijs te geven: Pedagogiek, Didaktiek, Methodiek en lesmateriaal ontwerpen hebben zij geleerd en zijn daar terecht trots op. Zelf zeggen ze: “Wij staan er voor het ”Begrijpend Leren” programma voort te zetten en garanderen de kwaliteit, dankzij alles dat we in de loop der jaren geleerd hebben”. Ook kinderen begeleiden in het verkrijgen van life-skills staat hoog in het vaandel.
Zij zijn nu inderdaad zeer goed toegerust om het zelf verder te kunnen. Dit is heel fijn. Contact met het bestuur hier in Nederland bestaat uit intensief skypecontact met de leerkrachten en het bestuur aldaar. Wij dragen zo indien nodig nog bij aan sommige management vragen en uitbreiden van kennis op diverse gebieden.

4 . Naast de ‘outlets’ In Tampaksiring en in Batungsel, die nu zelfstandig verder gaan ,willen we nog graag vermelde dat ‘Juf Dayu’ na haar huwelijk is begonnen met een BSB programma in Jagaraga waarheen ze ging verhuizen. Het gaat geweldig zoals u op facebook kunt zien. Ook haar willen we, met uw hulp, graag twee jaar ondersteunen.
5 . Nu weer even terug naar Pacung. We zijn heel erg blij met de donatie, hulp en belangstelling die we via de fam. Renee Dijs mochten ontvangen van de stichting ‘Wings of Support’ van het personeel van de KLM. Zij hebben in de eerste plaats gezorgd voor het vervangen van het totaal vergane buitenspeelgoed. Daarnaast ook voor twaalf

laptops die intensief gebruikt worden voor het schrijven van levensverhalen, power-point presentaties en alle andere vakken. Héél, héél veel dank daarvoor.
Ook is er een begin gemaakt met een nieuw klaslokaal dankzij een gift van vrienden van Wiebke Endres, docente uit Wilhelmshaven. Ze heeft ooit in Pacung een science-teaching workshop van twee weken gegeven en wordt nog steeds met warmte herdacht. Vielen dank Wibi!

6 . Ook nog nieuw is het stageprogramma voor PABO studenten. Dit houdt in dat een viertal studenten drie maanden stage lopen, meedraaien en les krijgen in pedagogiek, methodiek/didactiek en psychologie. Vakken die in hun opleiding niet aan bod komen. Ze krijgen kost en inwoning en 50 euro zakgeld voor transportkosten. Op het ogenblik zijn er twee dames die hier al aan meedoen. Van één van hen is het al duidelijk dat ze zó voldoet dat ze in Januari de gelederen kan komen versterken. Heel fijn want zo kunnen we ook het vertrek van drie leerkrachten ( Dayu getrouwd, en twee heren dankzij de training in Pacung ) met een beurs naar Australië een beetje compenseren.
7 . Met vreugde kunnen we nog melden dat het aantal kinderen stabiel is gebleven en er voor de kleuters weer een wachtlijst is.
Helaas kunnen we dat niet zeggen van het aantal donateurs. Alstublieft, help ons te bedenken hoe we dit programma, zo belangrijk voor de kinderen en leerkrachten, ouders en het dorp, door verbetering van kansen op vooruitgang zo lang mogelijk kunnen volhouden. Misschien heeft u nog vrienden of kennissen, bedrijven of instanties die het project aantrekkelijk vinden.
Ook wij als bestuur zoeken naar wegen. Hulp en steun van u is ook belangrijk. Rest ons alleen nog u allen te bedanken voor uw steun en iedereen een heel fijne Kerst en een gelukkig 1919 toe te wensen.

U kunt veel foto’s zien op internet htpp://bsbbali.com/