nieuws

December 2014

Continuïteit ondanks bezuiniging….
Sinds enige jaren merken ook wij als stichting duidelijk dat geld behoedzamer wordt uitgegeven en dat het geefgedrag onder druk komt te staan. Niet alleen door particulieren, ook door een overheid die al enige jaren bezuinigt op ontwikkelingshulp. Daarnaast eisen ontwikkelingsorganisaties tegenwoordig een exitstrategie. Dat wil zeggen dat een project zich binnen een bepaalde tijd zelf moet zien te bedruipen. Onze stichting wil vooralsnog niets weten van zo’n eindstrategie, want onderwijs is een zaak die altijd financiële ondersteuning nodig heeft.

Dika

Wat zou er in ons eigen welvoorziene Nederland van onderwijs terecht komen zonder de jaarlijkse miljardensteun van het ministerie van onderwijs. Dat ons project in Bali al zo lang en zo goed loopt is iets geweldigs. Wij hebben dat alleen maar voor elkaar kunnen krijgen door uw trouwe donaties, maar zeker ook doordat donateurs ons soms geld nalaten in de wetenschap dat al het geld terecht komt bij de kinderen en er niets aan de strijkstok blijft hangen. Wij prijzen ons daarom buitengewoon gelukkig dat ondanks bezuinigingen de continuïteit van het project niet in gevaar komt.
Omdat in Indonesië de kloof tussen arm en rijk nog steeds heel groot is en de situatie voor de armere mensen nog moeilijker wordt door de stijging van de benzine prijzen komen er steeds meer kinderen naar onze pasraman (project centrum). Zelfs kinderen die niet meer naar school kunnen, zijn welkom om daar te komen leren.

 

Wat is er gebeurd sinds u de laatste nieuwsbrief ontving?

 In de eerste plaats is het team enorm hecht geworden en werkt men met veel plezier. Dit is vooral fijn omdat het met name voor de groep Engels een zwaar jaar was. Nadat het echtpaar Putu Surya en Koming Astawa vertrok bleef Eric als enige leraar Engels over. Hij werd weliswaar geholpen door iemand die wel passief Engels begrijpt maar actief nog niet veel kon bijdragen. Zwaar als je bedenkt dat alle leerkrachten een taak hebben in de kleuterschool, de lagere school en ook in onder- en bovenbouw van de middelbare school. Eric geeft bovendien nog vrijwillig twee ochtenden per week Engelse les op 2 basisscholen in de buurt. Ondanks goede werkomstandigheden was het moeilijk om nieuwe mensen te vinden die in een klein arm dorp willen wonen en ook nog hard moeten werken.

Surya Gustu

Ver van vertier en toeristen gebieden. Het is echter toch gelukt, grappig genoeg door een voorval uit het verre verleden. Ooit hebben Frank en Marga in Ubud een meneer ontmoet die prachtig snijwerk maakt. Toen hij een keer naar Pacung kwam om een bestelling af te leveren gaf Marga hem een geïllustreerd Engels woordenboekje voor zijn destijds 5 jaar oude zoontje. Dat jongetje van toen hoorde dat er een vacature was en werkt nu (nog steeds in bezit van het woordenboekje) als leraar Engels in Pacung. Dika is zijn naam. Zijn grote enthousiasme stak zijn beste vriend Surya Gustu aan en ook die werkt nu mee. Twee vliegen in een klap dus en dat is hoognodig want in December vertrekt Eric om zijn familie te gaan helpen zoals het een jongste zoon daar betaamt.

 

DayuPurni

De afdeling wereld-oriëntatie is versterkt met Dayu Budiani, een zeer leergierige goede nieuwe ‘juf’. Luh Purni, die met een studiebeurs, dankzij u naar de PABO kon om kleuterleidster te worden studeerde met glans af en versterkt nu niet alleen het kleuterschool team maar heeft haar Engels zo goed bijgehouden dat ze ook in die groepen lesgeeft. Geweldig gedaan Purni! Pluim Dayu. Purni Wayan Artika de docent van de universiteit in Singaraja, bestuurslid van YRGP en mentor van het team is na een drukke periode, waarin hij glansrijk promoveerde, weer volop en actief aanwezig. Zowel bij ons als bij het ‘buitenproject’ in Batungsel. Wij hebben afscheid moeten nemen van EDUKANS. Deze organisatie heeft ons een viertal jaren geweldig financieel gesteund bij het training programma voor leerkrachten. Toch zagen zij graag dat ons systeem in de staats scholen zou worden toegepast. Wij hebben daar géén zeggenschap over en kunnen daar niet aan voldoen. Wij danken hen voor een goede en vriendschappelijke samenwerking Last but not least; Zoals u zich misschien herinnert liep Mevr. Hennie Bouwma uit Oldeberkoop in de loeiende hitte en met een flinke jetlag van haar reis naar Indonesië ,de Nijmeegse Vierdaagse mee. Zij liet zich sponsoren voor Pacung en haalde het geweldige bedrag van 2500 Euro binnen. Nogmaals hartelijk dank Hennie! Lopende zaken.  De drie dames die vorig jaar dankzij uw steun afstudeerden aan de Middelbare Hotelschool hebben alle drie een vaste baan. En één van hen heeft het zelfs gepresteerd om in die tijd ook nog een man en kind te krijgen. Gefeliciteerd Sally!  De twee dames, Christya en Sentiani, die dit jaar begonnen met dezelfde opleiding doen het goed. Ook zij kunnen dit doen dankzij u.  Evenals Komang Adi, onze student Engels die net met zeer goede cijfers zijn praktijkstage afgerond heeft en straks zijn laatste studiejaar in gaat. De in het begin genoemde Putu Surya en Koming Astawa, onze voormalige sterren, willen in hun eigen dorp in Tampaksiring ook graag verder stralen. Ze zijn met eigen middelen, d.w.z. ‘niets’ begonnen met een BSB programma. Hen werd een ruimte ter beschikking gesteld door een bevriend schoolhoofd.Koming Astawa en ega

Ze hebben een oud schoolbord, wat krijtjes en in Pacung opgedane ideeën met materiaal uit de natuur. Dat is alles. Behalve natuurlijk hun idealisme. Zij hebben een startkapitaaltje van 2000 euro nodig. Wij vragen u geen extra geld maar mocht u toch iets willen geven dan zou dat kunnen als u daarbij vermeldt; ‘nieuwe outlet’.  De kleuterschool draait geweldig en het leuke is dat eindelijk de ouders steeds meer betrokken raken, komen kijken en meehelpen als we vragen om zaadjes, blaadjes in een plastic zakje (fotosynthese) of iets anders mee van huis te brengen. Heel ongewoon voor daar.

Ouders komen nooit in een school. We zijn er erg blij mee dat de ouders wel op onze kleuterschool af en toe meedoen.  Als u de facebook pagina van onze stichting bekijkt (en meteen ‘liked’ natuurlijk!) kunt u veel foto’s zien van blije, lerende kinderen. In de maak is een boekje voor de ouders van de kleuters: “ De ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte tot 7 jaar. Wat is goed opvoeden?””pacung_bali_img1 Met de lagere schoolkinderen is nu een programma gaande waarin de kinderen een ‘rekenbad’ krijgen. We merkten dat kinderen in groep 7 vaak nog niet kunnen delen of vermenigvuldigen. Meestal zijn de kinderen bang voor rekenen. Op school wordt het als het belangrijkste en moeilijkste vak gepresenteerd. De tijd die er voor in het lesprogramma staat is erg kort en er zijn veel vrije dagen. Het resultaat is dat maar weinig kinderen het echt snappen. Ook de Engelse groep doet mee en twee maanden lang krijgen de kinderen nu rekenen op alle mogelijke manieren ook in het Engels.
Met spelletjes, rekenspeurtochten, werkbladen enz. Wel een uitdaging hoor! De kinderen én leerkrachten worden steeds enthousiaster en gaan rekenen nu echt leuk vinden. Gezien het succes van het programma, het toenemende aantal kinderen en toenemende steun van de ouders hopen we de continuïteit van het programma zo lang mogelijk te kunnen waarborgen.

rekenen 3

Het bestuur van de SFPB heeft de intentie het project de komende 10 jaren te blijven ondersteunen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het met uw steun zal lukken.

Wat hopen we voor de toekomst……… continuïteit!

Een startkapitaaltje van 2000 euro voor het Begrijpend leren project van Putu en Koming te realiseren. Daar kunnen zij materiaal van kopen en een jaar werken met 40/50 kinderen. Zie lopende zaken! Zij vragen een kleine bijdrage van de ouders (Tampaksiring is iets rijker dan Pacung). Dit geld wordt bewaard om vanaf 2016 zonder steun verder te kunnen. Natuurlijk blijven wij hen helpen met boeken, lesmateriaal etc.  Een studiebeurs voor de laatste twee meisje die nu ook door de stichting worden gesteund. Zij zullen dit jaar zeker goed slagen voor de Senior Highschool en volgen het BSB programma al vanaf het eerste begin (al 8jaar). Ze komen elke dag, maken hun huiswerk op de pasraman, lezen boeken, helpen met lesgeven aan de kleintjes en vallen overal in waar nodig is. Intelligente en enthousiaste jonge dames. “Het is hier ons tweede huis, dat we niet kunnen missen!”” zeggen Nengah Nasih en Purnama Yanti. laatse pagina 2 studentesZe willen dolgraag studeren (economie en accountancy). Maar hun ouders kunnen dit onmogelijk betalen. 3000 euro per jaar per kind, gedurende 4 jaar. Enkele bestuursleden en een bevriend echtpaar hebben toegezegd een bijdrage te willen leveren. Helpt u ook mee? Wij willen graag een beroep op u doen om met ons mee te denken en naar mogelijkheden voor hen te zoeken. Ze zijn het zeker waard. Als laatste willen wij u graag nog meegeven wat de voorzitter van de stichting in Bali, Kadek Dewantha zegt als hem gevraagd wordt waarom hij eigenlijk zo hard zijn best doet om het onderwijs beter te maken voor kinderen die niet eens van hem zijn. “Wil ons land ooit beter worden dan moeten onze kinderen beter onderwijs krijgen! Ons project is als een kaarsje in de duisternis. Iedereen kan het zien en een nieuw kaarsje er aan komen aansteken. Zo kan het licht zich verspreiden. “ Een mooie Kerstgedachte. Met deze woorden willen wij u, mede namens de kinderen en medewerkers in Bali van harte een hele goed en stralende Kerst toewensen.

 

Het bestuur.

P.S Mocht u de brief nog per post krijgen maar ook een e-mailadres hebben wilt u dat dan aan ons doorgeven? Wij kunnen u de nieuwsbrief dan per mail sturen. Voor ons scheelt dat weer in de kosten en extra leuk voor u zijn dan de kleuren foto’s