Contact

NEDERLAND

Stichting Fondsenwerving Pacung Bali
Frankrijk 5
8422 DJ Nijeberkoop

Giro 7989043
ANBI geregistreerd
KvK nr. 3411071

T 0516-441424
E frank.van.akkeren@gmail.com

INDONESIË

YAYASAN GEMAH RIPAH PACUNG (Y.G.R.P.)
d/a Dusun Kubuanyar
Desa Pacung
Kecamatan Tejakula Kabupaten
Buleleng
Bali – Indonesia
No Telp 08123 926721

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze stichting? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand formulier:

Thank you for contacting us! Your message has been successfully delivered and we will be getting in touch real soon!