nieuws

December 2020

    Beste donateurs, Wat zijn we blij met uw steun! Zeker dit jaar, waarin er wereldwijd en voor ons als Stichting, zoveel veranderde, is het extra belangrijk te ervaren dat u meeleeft en gééft! Zonder uw bijdrage kunnen wij niet. Heel hartelijk dank –óók namens Frank en Marga!   Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Een jaar van transitie. Van loslaten en vernieuwen. e grootste verandering is dat Frank zijn bestuurstaken heeft overgedragen aan de zittende bestuursleden. Frank en Marga zijn beiden op een leeftijd gekomen dat ze het rustiger aan moeten doen....

Read more...

December 2019

Wij willen u als donateur en belangstellend meelevende vertellen dat de Stichting Fondsenwerving Pacung Bali (SFPB) een nieuwe fase in gaat.     Nieuws van het Pacungfonds Stichting Fondsenwerving Pacung Bali (SFBP) gaat een nieuwe fase in! Het BSB-onderwijsproject is een groot succes geworden. Niet alleen omdat er onder leiding van gemotiveerde en goed opgeleide leraren fantastisch naschools onderwijs wordt gegeven, waarvan tientallen kinderen uit de wijde omgeving van Pacung profiteren. Maar ook omdat er in Pacung een goed lokaal bestuur functioneert, dat in staat...

Read more...

December 2018

Lieve donateurs en belangstellenden, zoals u ziet is dit al weer de veertigste nieuwsbrief. Er zijn dit jaar weer een aantal veranderingen geweest. 1 . In de eerste plaats is de heer Jean Bart Broers, onze secretaris na lang beraad en in goed overleg, wegens andere werkzaamheden, gestopt als bestuurslid van de stichting. Wij begrijpen het, zullen hem erg missen en bedanken we hem welgemeend voor zijn geweldige inzet al twaalf jaar. Onze stichting is in 1999 opgericht met als doel kinderen uit kansarme gezinnen aanvullend onderwijs te geven op het niveau van lager en middelbaar onderwijs. Omdat...

Read more...

December 2017

Lieve donateurs en geïnteresseerden, deze keer in de nieuwsbrief die u krijgt aan het eind van het jaar, geluiden van oud leerlingen van onze stichting. Gelukkig kunnen we u ook vertellen dat het programma goed blijft lopen en het aantal kinderen stabiel blijft. De leerkrachten wilden bewijzen dat ze zelfstandig kunnen werken en dat is hen gelukt, chapeau! Er is nu ook een eigen BSB site die als resultaat heeft dat veel vroegere leerlingen spontaan en enthousiast contact opnamen. Hier een kleine bloemlezing daaruit: "Dear Oma & Opa, I hope this email finds you well. With this email I would...

Read more...

November 2016

Zoals u al van ons weet zijn wij niet blij met het formele en ieder jaar slechter wordende onderwijs in Pacung. Om die reden zijn wij in het jaar 2000 als stichting gestart met ons werk daar en daarom heeft u ons steeds gesteund, waarvoor hartelijk dank. Bijna alle scholen geven nu betaalde bijlessen. Niet meedoen betekent slechte cijfers. Gelukkig kunnen wij hier helpen, speciaal voor die kinderen van wie de ouders deze extra lessen echt niet kunnen betalen. Veel leergierige kinderen, +100 in totaal, komen op hun vrije middagen leren en genieten. Nu veel ouders hun kinderen voor alle zekerheid...

Read more...

Juli 2016

Lieve donateurs en vrienden van de stichting. Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, geschreven en samengesteld door het team medewerkers in Pacung. We hopen dat u het met evenveel plezier leest als zij het geschreven hebben. Eerst maar over de kleuterschool. Vanaf het begin worden de kleuters vrij gelaten om te spelen en al spelend hun omgeving te gaan ontdekken. Leren door aandachtig te kijken, te onderzoeken, vragen te stellen en zo te begrijpen. Het is fijn te zien hoe kinderen opbloeien en zich veilig voelen op het terrein en bij ons. In de kringgesprekken zijn er altijd veel...

Read more...

December 2015

Onze vorige nieuwsbrief eindigde in mineur doordat wij toen meldden hoe de achttienjarige zoon van een van onze docenten van de pasraman binnen één dag overleed. Wij schreven u toen dat er gelukkig ook veel goed nieuws was, maar dat u dat tegoed hield tot de volgende nieuwsbrief. Zoals vaker laten wij in ruime mate de docenten, leerlingen en bezoekers zelf aan het woord en beginnen met de 'juf ' Ida Ayu Budiani : “Vrede zij met u....  Ik ben heel blij van de stichting de  gelegenheid te hebben gekregen om te werken en te leren. Voor mij is deze tweejarige werk- en leerervaring , samen met 'de grote...

Read more...

Juni 2015

Geheel tegen hun vaste gewoonte in waren Frank en Marga van Akkeren niet in staat om in het afgelopen voorjaar naar Pacung af te reizen en daar gedurende twee maanden de activiteiten op de pasraman aan te sturen. Het docententeam in Pacung is in al die jaren dat ons onderwijsprogramma daar loopt gewend geraakt aan die aansturing en rekent er ook op. Nu het team er ineens alléén voor stond was het natuurlijk de vraag hoe dat zou gaan . . . . . Dat ging en gaat dus perfect, niet alleen qua onderwijs, maar ook qua organisatie. Hoe perfect het gaat leest u in het verslag van Ella van 't Hof, docent...

Read more...

December 2014

Continuïteit ondanks bezuiniging.... Sinds enige jaren merken ook wij als stichting duidelijk dat geld behoedzamer wordt uitgegeven en dat het geefgedrag onder druk komt te staan. Niet alleen door particulieren, ook door een overheid die al enige jaren bezuinigt op ontwikkelingshulp. Daarnaast eisen ontwikkelingsorganisaties tegenwoordig een exitstrategie. Dat wil zeggen dat een project zich binnen een bepaalde tijd zelf moet zien te bedruipen. Onze stichting wil vooralsnog niets weten van zo'n eindstrategie, want onderwijs is een zaak die altijd financiële ondersteuning nodig heeft. Wat...

Read more...

Juni 2014

Nog even en dan is het vakantie. In Bali is de schoolvakantie dan al weer bijna voorbij. De medewerkers genieten van hun welverdiende rust en de kinderen ook. Speciaal de kinderen van de middelbare school, ze zijn allen geslaagd! Ze kunnen nu gaan werken of studeren. Twee van hen krijgen nog een studiebeurs voor de middelbare hotelschool. Alle kinderen en medewerkers bedanken u heel erg voor de steun die u hen gegeven heeft. We kunnen ons voorstellen dat u zich soms afvraagt. Wat is nu eigenlijk de IMPACT van de steun die ik geef aan Stichting Fondsenwerving Pacung-Bali? Dan vindt u hier een antwoord,...

Read more...