nieuws

28 november 2010

Aan alle vrienden en donateurs,

De laatste nieuwsbrief van het jaar 2010 ligt voor u. Een van onze medewerkers op het jongerencentrum, Koming Astawa, vertelt u vandaag over zijn motivatie mee te werken aan het begrijpend leren programma, als pas afgestudeerde leraar.

Ik werk nu bijna een jaar mee in Pacung, na mijn studie Indonesische taal en literatuur aan de onderwijsuniversiteit. Ik vind het geweldig om hier mee te kunnen werken en mee te leren! Vanaf de eerste dag ervaar ik het werken op het jongerencentrum als een feest, ik was direct verliefd! Ik heb hier geleerd wat onderwijs kan betekenen voor de kinderen en voor de onderwijzers. Uit eigen ervaring, als leraar op een middelbare school, weet ik hoe saai en arm ons eigen onderwijssysteem is. Op het centrum trekken kinderen en onderwijzers heel nauw met elkaar op.

Het werken met jonge kinderen is fijn, ze zijn nog kneedbaar en staan open voor alles en willen leren! Zij zijn nieuwsgierig en kunnen zich nog verwonderen over nieuwe kennis en genieten van verhalen. Wij proberen altijd dicht bij hun belevingswereld te komen en hun taal te spreken. Graag wil ik u iets vertellen over onze ervaringen met de lagere schoolkinderen van groep 6, 7 en 8. Zij komen twee maal per week van 14.00 tot 17.30 op het jongerencentrum, vrijwillig, om samen met ons dingen te leren ontdekken, samen te lezen, te experimenteren, te zingen en te spelen. Voordat wij beginnen ben ik met twee andere leraren (Gede Sura en Nyoman Suyiastra) al druk bezig met het inrichten van het leslokaal al naar gelang het thema van de les. De lucht buiten is donker en bewolkt maar wij zijn vrolijk en enthousiast druk bezig.

Vandaag gaan wij met de kinderen van groep 8 verder met aardrijkskunde en voor groep 7 is het thema menselijk lichaam en gezonde voeding. Wij horen dat de kinderen één voor één al grappen makend aan komen hollen. Het lokaal hangt vol met foto’s van de wereld, steden en dorpen. De wereldkaart en de wereldbol staan midden in de klas. Ik stoei en maak grappen met de kinderen. De bel gaat en alle 65 kinderen en het team van begeleiders komen bij elkaar in een grote open ruimte om samen de middag te openen met zingen! Wij zingen drie Engelse liedjes, de tekst kunen wij allemaal lezen op een groot projectiescherm: You are my sunshine, One light one sun en My Bonnie is over the ocean. Het is een fijn moment waar wij samen uit volle borst mee kunnen zingen. De melodie en de tekst scheppen een vrolijke en saamhorige sfeer. Al zingend leren wij ook nog hoe wij Engelse woorden moeten uitspreken. Na het zingen gaan wij naar de verschillende klassen.

Ik begin de klas met het vertellen van een verhaal over hoe mijn moeder mij altijd verwende toen ik klein was, over hoe het er uitzag bij ons thuis hoog in de bergen. Daar ben ik geboren, hoe anders is het hier in Pacung vlakbij de zee. Ik zie dat de kinderen genieten van mijn verhaal, over een leven zo anders als zij gewend zijn. Al vertellend praten wij samen verder over het onderwerp van vandaag: aardrijkskunde. Samen zoeken we op de wandkaart waar mijn dorp ligt en bestuderen de omgeving: wij zien de bergen en meren op de kaart en ik vertel over de geschiedenis van Bali, de houtsnijkunst in mijn dorp en de speciale dansen die wij voor onze voorouders dansen.

Ik vraag de kinderen de afstand uit te rekenen tussen mijn dorp Tampaksiring en Pacung. Sommige kinderen hebben het nog moeilijk met het begrip ‘schaal’. Samen gaan wij het nog een keer uitzoeken, meten, rekenen en begrijpen. Het laatste halve uur werken wij aan een werkopdracht over werelddelen, oceanen en klimaat. De kinderen zoeken zelf in boeken en op kaarten de antwoorden op de vragen. Er wordt serieus gewerkt.

Dan is er een korte pauze voor ontspanning en een slok thee. Het tweede uur ontvangen wij groep 7.

Mijn vriend Sura vertelt het verhaal. Het gaat over zeven oude blinde en wijze mannen die altijd ruzie maken over wie van hen de meeste kennis heeft. Zij vragen de koning om raad. De koning laat hen één voor één een deel van een olifant voelen en vraagt hen wat het is dat zij voelen. Geen van hen geeft het juiste antwoord, omdat ieder individueel het overzicht mist. Van af dit moment maken zij geen ruzie meer en luisteren beter naar elkaar!

Hierna praten wij samen over onze zintuigen, hoe ze werken en hoe ze samenwerken. We bestuderen mooie platen over het binnenoor, oog, huid, tong. Met een aantal proefjes over geluid, licht, proeven en voelen, leren wij samen te begrijpen hoe onze zintuigen werken. Je ziet de kinderen genieten van de proefjes en alle nieuwe informatie en kennis die ze zo meekrijgen. De les wordt afgesloten met een korte herhaling en een test waarbij wij gebruik maken van piccolo. De tijd vliegt voorbij. Met een tevreden en blij gevoel komen alle groepen weer bij elkaar en zingen samen nog een lied en met een korte meditatie sluiten wij de middag af.

Spelenderwijs Leren met Stichting Pacung

Oproep aan u als donateur.
De leerkrachten, laat staan de schoolkinderen, weten hoegenaamd niets van staatssteun aan banken, begrotingstekorten en bezuinigingen op subsidies. De problemen waarmee wij in het Westen momenteel te maken hebben. Wat ze op Bali hiervan indirect wel merken zijn de sterk gestegen kosten van levensonderhoud en geringere perspectieven op de arbeidsmarkt. We hebben de leerkrachten en het bestuur van YGRP al laten wennen aan het idee dat de financiële ondersteuning vanuit SFPB in Nederland geen vanzelfsprekende zaak is. Dat ondersteuning vanuit overheid instanties in loop der jaren veel minder zal worden en uiteindelijk op zal houden. Het werk in Pacung en Batungsel zal nog heel veel jaren steun nodig hebben. Wij hebben het steentje in de vijver geworpen en heel langzaam worden de kringetjes groter gelukkig! De verwachting dat YGRP in Pacung door de lokale overheid zal worden gesteund lijkt nog veraf. Vernieuwend onderwijs, met daardoor betere kansen op de arbeidsmarkt en een bewuster en rijker maatschappelijk leven is daarvoor van essentieel belang.

Er is deze jaren, door uw hulp en de niet aflatende inspanningen van Marga en Frank van Akkeren, Wayan Artika, het bestuur van YGPR en alle 20 medewerkers keihard gewerkt. Steeds meer jonge leerkrachten uit andere dorpen komen mee trainen. Zij zijn niet meer tevreden met het opdreunen van lesjes en willen, ook in hun scholen werken met “hart, hoofd en handen”. Waar wij nu direct mee worden geconfronteerd zijn de kortingen (30 tot 50%) die het kabinet de NGO’s en de Goede Doelensector heeft opgelegd. Toch hebben wij voor 2011 wel een nieuwe aanvraag bij Impulsis ingediend, voor het fulltime een jaar lang trainen van 10 jonge leerkrachten.

Wij moeten nu proberen nieuwe wegen te vinden voor het laten sponsoren van leermethoden, lesmateriaal en computers, m.n. bij het bedrijfsleven. Maar het belangrijkste blijft toch uw hulp. De rupiah is dit jaar met ongeveer 25% gestegen t.o.v. de euro, waardoor YGPR lokaal veel minder kan doen met onze jaarlijkse bijdrage. We staan dus voor de keuze om per jaar minder uit te geven of onze ondersteuning met een aantal jaren te beperken. Beide zijn niet prettig en zullen veel onrust veroorzaken vooral omdat ze zullen gaan ten koste van kwaliteit en het aantal studiebeurzen.

Hoe kunt u ons verder helpen? Wij blijven natuurlijk erg blij met alle vaste donateurs, die al jaren lang ons steunen met een maandelijks bedrag. Heel veel dank dat u de kinderen niet in de steek laat! Maar als u de komend 5 jaar een kind zou willen sponsoren dan kunt u dit ook doen via een notariële akte met een vast bedrag voor 5 jaar. Dit is fiscaal aantrekkelijk voor u, want onze stichting is door de fiscus erkend als ANBI, algemeen nut beogende instelling. Zo houden de kinderen de hoop, voor henzelf en veel anderen levend dat er dankzij het Begrijpend Leren Programma en het schoolfonds werkelijk wat te bereiken valt. Dat er echt stappen gezet kunnen worden in opleiding, werk en maatschappij!

Ieder bedrag is natuurlijk heel erg welkom, maar u zou deze kinderen meer zekerheid (en daarmee zelfvertrouwen) kunnen geven door notarieel voor vijf jaar een bedrag vast te leggen. Wij willen het voor u zo gemakkelijk mogelijk maken. Als u contact opneemt met ons bestuurslid Jean Bart Broers (020-6141097), dan regelt hij alles verder voor u.

En om het ook persoonlijk aantrekkelijk voor u te maken: bij een dergelijk 5-jaars notarieel contract (minimaal € 500,-) is een gratis verblijf op Bintang Palisan (het huis van Marga en Frank) in Pacung Bali voor een week inbegrepen, mocht u met vakantie in Bali zijn! Dan kunt u zelf ervaren hoe enthousiast er onderwijs wordt gegeven en hoe blij men is met alle naschoolse activiteiten op het culturele centrum. Desgewenst kunt u dan ook kennis maken met de door u gesponsorde leerling. In ieder geval zult u het Balinese leven op een unieke manier beleven, buiten de geijkte toeristische paden.

Wij wensen u allen namens beide stichtingen, onze medewerkers en vooral alle kinderen heel goede Kerst dagen en een gelukkig Nieuw Jaar!

Spelenderwijs Leren met Stichting Pacung

Ter kennisneming nog wat actuele wetenswaardigheden over het jongerencentrum program, aantal deelnemende leerlingen, begeleiders en de kosten dit jaar voor de studiebeurzen en het centrum. Elke dag zijn er enkele uren waarin leerlingen kunnen tafeltennissen/ badminton kunnen spelen. Het enthousiasme van de leerlingen is groot en hartverwarmend om mee te beleven. Kernbegrippen van de gevolgde methodiek: leerlingen participatie, zelfwerkzaamheid/ stimuleren van verbanden leggen en begrijpen/ formules praktisch maken = laten zien/ experimenteren/ leren samenvatten/ abstracties concreet maken/ creativiteit ontwikkelen. Iedere leerling wordt benaderd met een positieve pedagogische visie: aandacht en respect geven, een veilige sfeer en nieuwsgierigheid creëren, kinderen prijzen en aanmoedigen. Bijdragen aan karaktervorming, zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid, je gerespecteerd voelen als kind. Er doen in totaal ruim 150 kinderen mee aan de activiteiten op het jongerencentrum; 33 jongeren ontvangen een studiebeurs: 28 middelbare scholieren, 1 studente accountancy, 1 studente kleuteropleiding, 2 leerling verpleegsters,1 studente vroedvrouw opleiding. Er werken 20 begeleiders op het centrum.

Totale kosten voor studiebeurzen en activiteiten op het jongerencentrum 2010 : € 50.225,00.
Kantoor-, bank- en notariskosten in 2010 bedragen tot 30 november € 514,71.